โลโก้เว็บไซต์ ทุนเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุนเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 4249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย National Pingtung University ไต้หวัน ให้ทุนเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp at NPTU ระหว่างวันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2560 แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย โดยทุนประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินทาง มทร. ล้านนา จะเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ยังมีค่าอาหารเย็นที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

          นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปีและเขตพื้นที่) และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป สามารถกรอกใบสมัครและส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ได้ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามได้ทาง Inbox หรือโทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1001, 1712 หรืออีเมล์ oir_rmutl@hotmail.com (รายละเอียดตามไฟล์รูปภาพที่แนบ)


คลังรูปภาพ : camp nptu


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา