โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม พร้อมมอบกบแก่นายภาคภูมิ  ติ๊บดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบลีและสมาชิกชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานวิจัยด้านข้าวร่วมกับชุมชนและชุมชนมีความต้องการสร้างระบบนิเวศในนาข้าว จึงได้ประสานทางผู้เกี่ยงข้องจัดอบรมฯ ซึ่งการเลี้ยงกบในนาข้าว ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและยังเป็นตัวช่วยในการกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวอีกด้วย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา