โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1086 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 25 มกราคม 2560  อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมหารือการพัฒนางานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปล้านนา ร่วมกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเข้าไปศึกษาดูงานสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา