โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมการบรรยาย

คณะวิทย์ฯ ร่วมการบรรยาย "2016 ปฏิบัติการง่ายๆ ลดใช้พลักงงาน (ทางเลือกใหม่ใช้พลังงานสะอาด)"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "2016 ปฏิบัติการง่ายๆ ลดใช้พลักงงาน (ทางเลือกใหม่ใช้พลังงานสะอาด)" โดย กลุ่มร่วมประหยัดพลังงานและสนับสนุนพลังานทางเลือก เพื่อประชาสัมพันธ์เก่ยวกับการใช้พลังงานอย่างไรให้ถูกต้องและถูกวิธี เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา