โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 3 มิ.ย. 67 เวลา 09.40 น. ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดมณีบรรพตวรวิหาร 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา