โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักวิทยบริการฯ ขยายจุดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง (WIFI) ภายใต้ชื่อ @RMUTL-HiSpeed และ@RMUTL-HiSpeed-eWeb พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 618 จุด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักวิทยบริการฯ ขยายจุดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง (WIFI) ภายใต้ชื่อ @RMUTL-HiSpeed และ@RMUTL-HiSpeed-eWeb พื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 618 จุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา