โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “Big Cleaning Day” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “Big Cleaning Day”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “Big Cleaning Day” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา