โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 892 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุภาวดี แช่ม สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย "การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่" ประจำปี 2567 แหล่งทุน : หน่วยบริการและจัดการทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา