โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 22 เมษายน 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อาจารย์ พนักงานมหาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ ศาลาพระ พร้อมทำการเปลี่ยนผ้าครองพระพุทธรุป แล้วสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำทุกปีหลังวันสงกรานต์ จากนั้นไปยังห้องประชุมมะเกี๋ยงทำการประกอบพิธีสืบชะตา ทำบุญตักบาทพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปลูกต้นไม้ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

รูปภาพ : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย และ วริยา ชาญฤทธิเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา