โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการ The Global Challenge | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์โครงการ The Global Challenge

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 เมษายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท ทีพิเอ็น โกลบอล จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม THE GLOBAL CHALLENGE   ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (MICE & EVENT) ทีมผู้ที่ชนะในเเต่ละชาเลนจ์จะได้รับประกาศนียบัตร  พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในจัดการประกวด และสำหรับโครงการที่ชนะ จะได้รับ  เงินรางวัลชาเลนจ์ละ 30,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ : TPN Global
WWW.TPN-GLOBAL.COMI (+66)86-000-2999ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา