โลโก้เว็บไซต์ โครงการ E-sport ROV&PUBG เครือข่าย 3 สถาบัน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ E-sport ROV&PUBG เครือข่าย 3 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567 โดย อมิตตา คล้ายทอง จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ E-sport ROV&PUBG เครือข่าย 3 สถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมแข่งขันในระหว่่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

- ประเภท E-sport ROV

  1. ทีม อยากกลับบ้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. ทีม BABYDOLL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  3. ทีม Kitsu no juri มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  4. ทีม scanME มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทีม MMG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทีม Lunar Leapers และทีม รอรัยคนไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชมเชย

- ประเภท E-sport PUBG

  1. ทีม CodeErrorCSIT  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. ทีม จักกลกินหมี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  3. ทีม ของแทร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  4. ทีม Error 404 not found มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับรางวัลชมเชย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา