โลโก้เว็บไซต์ AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลค่ารวม 200,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jumpthailand.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา