โลโก้เว็บไซต์ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/67 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/67

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/67 มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กรและสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา