โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ คุณวนิษา เรซ (คุณหนูดี) และ ดร. พสุธ รัตนบรรณางกูร (คุณโพธิ์) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ต้อนรับ คุณวนิษา เรซ (คุณหนูดี) และ ดร. พสุธ รัตนบรรณางกูร (คุณโพธิ์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย ที่ปรึกษาฯ ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย และบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับ คุณวนิษา เรซ (คุณหนูดี) และ ดร. พสุธ รัตนบรรณางกูร (คุณโพธิ์) ในโอกาสเข้าหารือประเด็นความร่วมมือในการทำงานกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา และลงพื้นที่ดูงานชุมชน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในวันที่ 9 มีนาคม 2567

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา