โลโก้เว็บไซต์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีท่านนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน โดยมี รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับ ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยคุณโกสินทร์ แสงสะอาด ผู้อำนวยการลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น โดยคุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง และคุณแพรวพรรณ พัทธยุติ วิทยาการจาก อพ.สธ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น โดยคณะวิทยาการจาก อพ.สธ/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.ล้านนา

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา