โลโก้เว็บไซต์ พบทีมงานบริหารอบจ.ลำปาง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พบทีมงานบริหารอบจ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ทีมบริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการฯ ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฯ และ ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าพบทีมงานบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฯ งานบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และโครงการ Smart Farming ของ อบจ.ลำปาง โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดร.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร และทีมบริหารให้การต้อนรับ 

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กรและสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา