โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สัตวศาสตร์และประมง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการและการให้อาหารสัตว์ โครงการอาสาปศุสัตว์แม่เมาะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สัตวศาสตร์และประมง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการและการให้อาหารสัตว์ โครงการอาสาปศุสัตว์แม่เมาะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการและการให้อาหารสัตว์แก่เกษตรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการอาสาปศุสัตว์แม่เมาะ ณ กิติพงษ์ฟาร์ม บ้านแม่เกี๋ยง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 ,22 และ 23 มกราคม 2567
        กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์แม่เมาะ จำกัด ภายใต้งบประมาณสำนักงานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยผู้จัดฯ ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงมีการประสานงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การจัดการและการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (แพะ-แกะ) พร้อมฝึกปฏิบัติคำนวณสูตรและผสมอาหาร โดยอาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ การจัดการและการให้อาหารสุกร พร้อมฝึกคำนวณและผสมอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล การจัดการและการให้อาหารสัตว์ปีกพร้อมฝึกคำนวณสูตรและผสมอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงิน และ ดร.สุกัญญา  พูลทจิตร การจัดการและการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค-กระบือ) พร้อมฝึกคำนวณสูตรและผสมอหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ และ ดร.สุกัญญา  พูลทจิตร เป็นวิทยากร
        ทั้งนี้โครงการ​พัฒนาอาสาปศุสัตว์ชุมชนแม่เมาะ​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ​ มีความรู้ความเข้าใจ​เกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์มืออาชีพ​ และเป็นอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน​ ตำบล​ และอำเภอ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน​ปศุสัตว์​ ภาค​ 5​, ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง​ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ ลำปาง​ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน​ 44​ คน​ ระหว่างวันที่​ 15​ -​ 25​ กุมภาพันธ์​ 2567​ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ หมู่ที่​ 7​ ตำบลแม่เมาะ​ อำเภอแม่เมาะ​ จังหวัดลำปาง​ และ​  กิติพงษ์ฟาร์ม​
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์
       ที่มาของข่าว : พจมาศ คำปัน / สิงหา คำมูลตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา