โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ (C-FI) แสดงผลงานวิจัยงานวันนักประดิษฐ์ 2567  Thailand Inventors' Day 2024  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ (C-FI) แสดงผลงานวิจัยงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ (C-FI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม หัวหน้าหน่วยวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์วรรณภา สระพินครบุรี อาจารย์เมธาวี อนะวัชกุล นักวิจัย จัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ไบเทคบางนา EH101 บูธ HA23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนำผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะพร้าวพะงัน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจากกากมะพร้าว ( เนื้อมะพร้าวขูดหลังคั้นกะทิ ) และน้ำมะพร้าวที่เป็นผลพลอยได้ ( by product ) จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว ของวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์วรรณภา สระพินครบุรี และคณะวิจัยฯ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา