โลโก้เว็บไซต์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร พร้อมทีมนักวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา