โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับกลุ่มใต้ร่มพระบารมี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมร่วมกับกลุ่มใต้ร่มพระบารมี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 9 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะทำงาน ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ในการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไก การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ สร้างกลไกการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เพื่อยกระดับผลงาน เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา