โลโก้เว็บไซต์ Chinese medicinal herbs | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Chinese medicinal herbs

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 8 มกราคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ ประธานหลักสูตร ว.ท.ม.พืชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ(ประเทศจีน) จำนวน 2 ท่าน คือ Miss Ting Ting Cao และ Miss Ya-Qin Zhang และได้รับฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนจีน ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ที่มา : นางสาวขูขวัญ แสงทองที่มา : Chinese medicinal herbs

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา