โลโก้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์สวก.2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์สวก.2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และ ดร.สุภาวดี แช่ม ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาผักเขียงดา ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพิ่มเติม จำนวน 230 ชุด จนครบ 500 ชุดแล้ว

       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ ดำเนินการจัดทำชุด set น้ำผลไม้สกัดเข้มข้น 4 สี เพิ่มเติม จำนวน 200 ชุด

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง


คลังรูปภาพ : ผลิตภัณฑ์สวก.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา