โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ ชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 ในการนี้รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ        รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระประทีปพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนเห่เรือกระทงสาย และขบวนแห่สายกระทงทั้ง 4 สาย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา