โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทอดกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทอดกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566 โดย sasipol rujirawongwan จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี “กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ” ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสมทบบุญถวาย วัดท่าช้าง และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์นาคดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ประจำปี 2566 จำนวน 638,638.50 บาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา