โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร ด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟ เมืองหลิ่วโจว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา หารือการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร ด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟ เมืองหลิ่วโจว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ตัวแทนคณะและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับและคณะผู้แทนจาก Luizhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน (วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟ เมืองหลิ่วโจว) ประกอบด้วย Ms. LUO Xiaofang, Vice President of LRVTC  Mr. WANG Hongguang, Dean of School of Automotive Technology  Mr. MO Zhendong,  Dean, School of Communication and Signal Technology และ Ms. ZHU Yan,  Interpreter ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  เพื่อหารือแนวทางทำความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรในสาขาระบบขนส่งทางรางร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Cr.เครือข่ายงานสื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา