โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ  Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ไม่อาศัยความร้อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ไม่อาศัยความร้อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ไม่อาศัยความร้อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย หัวหน้าโครงการ"

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แมน ตุ้ยแพร่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวัสดุ และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร หัวหน้าโครงการ และนายสมบัติ ธิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุม และร่วมหารือ แนวทางในการพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อต่อยอดงานวิจัย และพาเยี่ยมชมสถานประกอบการในส่วนของการดำเนินการโครงการดังกล่าว อีกทั้งแนะนำบริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ โดยบริษัทประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

จากโครงการได้มีการพัฒนาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ ซึ่งได้มีการวางแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป ที่จะส่งผลประโยชน์แก่ธุรกิจของสถานประกอบการ และสามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในอนาคตอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา