โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยมมีดังนี้

1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree , http://scholar.ocsc.go.th ดังนี้

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 44  ทุน(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 ทุน (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์แตะเทคโนโลยี จำนวน 30 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไชต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/uishttp://scholar.ocsc.go.th

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา