โลโก้เว็บไซต์ ทิพยประกันชีวิต ชวนน้องๆนักศึกษา ประกวดหนังสั้น ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทิพยประกันชีวิต ชวนน้องๆนักศึกษา ประกวดหนังสั้น ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ทำในสิ่งสร้างสรรค์และมีประโยชน์ จึงได้จัดให้มีโครงการ ประกวดหนังสั้น TIPife Short Flm Contest ภายใต้ Concept TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดี ย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ ผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ "มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่" ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท ระยะเวลาสมัครเข้าร่วม วันที่ 6 -30 กันยายน 2566 รายระเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา