โลโก้เว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อ โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อ โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่าสภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของฮ่องกงในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ ธุรกิจศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 1 ธันวาคม 2566
2. สภาทุนวิจัยฮ่องกง จัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศต่างๆ โดยจำแนกเป็น (1) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 27,600 ดอลลาร์ฮ่องกง และ (2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมการประชุมและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จำนวน 13,400 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kpf@ugc.edu.hk และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rgc.edu.hk/khphd และ https://drive.google.com/drive/folders/1T5YKPrn_LLaS8J_qF5REfHkZEeDJU5Ly?usp=drive_link


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา