โลโก้เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส มอบทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโท | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส มอบทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเชียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr.Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Counsellor) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทางหมายเลขโทรศัพท์ +8490 505 4321  (รวมถึงช่องทาง Telegram และ Line) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา