โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2075 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรมถวายทาน และฟังพระธรรมเทศนาภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม” ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญถวายทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566  อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแบบชาวล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  นำคณาจารย์และบุคลากรทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ (ทานขันข้าว)  สวดมนต์ไหว้พระและฟังพระธรรมเทศนาโดยพระสมบูรณ์ ฐิตธมฺโม จากวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

   ทั้งนี้กิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 22,29 กันยายน 2566 ณ ศาลาราชมงคล โดยกิจกรรมกรรมประกอบด้วย
เวลา 08.00 – 09.00 น. : ลงทะเบียน/กิจกรรมทำบุญอุทสิให้ผุ้ล่วงลับ (ทานขันข้าว)
- เวลา 09.00- 10.00 น. : กิจกรรมไหว้พระรับศีลและฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านา โทร.0-5392-1444 ต่อ 1602  (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutl.fanpage )

(ขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายงานสื่อสารองค์กร ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา