โลโก้เว็บไซต์ พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรพิษณุโลกให้เป็นนักมืออาชีพทางการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรพิษณุโลกให้เป็นนักมืออาชีพทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด จัดโครงการ “การสัมมนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบมืออาชีพ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก” โดยมี ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน และนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย และแปลงสาธิต สาขาพืชศาสตร์
.
ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์, การจัดการเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู, การใช้ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหาร และการตรวจสอบสมบัติดินเบื้องต้น

 

ขอขอบคุณภาพ / ข่าว  : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา