โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามขั้นตอนการแข่งขันในด้านการสรรหา
คณะกรรมการในแต่ละประเภท  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเข้าร่วมสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2666 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ตามรายละเอียด QR หรือลิงก์ https://forms.gle/sHfxXWTcJct8Nwxo8
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา