โลโก้เว็บไซต์ เชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา ชิงโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวจวัฒนธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา ชิงโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวจวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล"  เพื่อชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งจะประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในงานตลาดนัดความดี ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ แนวทางการดำเนินงาน นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้แนวคิด "โซว์ เชื่อม แชร์" ในการนี้ ส่งผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทนวัตกรรมด้านดิจิทัลและการบริการที่เท่าเทียม
  2. ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
  3. ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

ผลงานดังกล่าวจะเป็นผลงานของอาจารย์หรือนักศึกษาก็ได้แต่ต้องมีสมาชิกในทีม ประกอบด้วยนักศึกษา ไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานฯ เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา