โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน Pitching ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน Pitching ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขยายเวลารับสมัครการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “New Gen Energy Research Showcase” จุดประกายเส้นทางสู่อาชีพนักวิจัย หรือ Startup ด้านพลังงาน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของไทยที่สนใจในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานได้ส่งผลงานด้านพลังงานเข้าประกวด ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ Hardware Innovation สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพลังงานทดแทน และ Software Innovation สำหรับพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพื่อติดตั้งและใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ Tablet (แท็บเล็ต) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพัฒนาพลังงานทดแทน

         โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 24 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 40,000 บาท และร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2566  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/nespitching หรือ Scan QR CODE  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook Fanpage : New Gen Energy Research Showcase 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา