โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ดร.ศิรประภร ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายทินภัทร อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นำคณะบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมและผ้าอาบน้ำฝนแด่ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาอันดีงาม และส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรภายและนักศึกษา ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป  
     ซึ่งตามประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบกันมาในวันเข้าพรรษา ชาวพุทธจะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และมีประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วย สมัยก่อน พระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบูชา ใช้จุดให้แสงสว่างตลอดเวลา 3 เดือน ให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ทุกวันนี้ประเพณีหล่อเทียนยังคงมีอยู่ แทบทุกวัดจัดให้ชาวพุทธร่วมทำบุญหล่อเทียน ประเพณีถวายเทียนพรรษา มีมาแต่โบราณ เมื่อหล่อเทียนพรรษาเสร็จแล้วจะมีการนำเทียนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนถวายพระ พุทธศาสนิกชนมักเลือกซื้อหาเทียนพรรษาที่แกะลวดลายสวยงามไปถวาย ขนาดใหญ่ เล็ก ตามกำลังและภาวะเศรษฐกิจ ระยะหลังปรับเปลี่ยนจากถวายเทียนเป็นถวายหลอดไฟแทน  จุดประสงค์คือถวายแสงสว่าง เป็นบุญกุศลเช่นกัน มีความเชื่อว่าให้ถวายเป็นคู่ เมื่อนำเทียนไปถวายพระสงฆ์ ทำจิตให้บริสุทธิ์ อธิษฐานสิ่งดีงาม มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษา ให้อานิสงค์ 8 ประการ คือ
1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2.ทำให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดี
4.ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวาร
5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
6.เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและสวรรค์
8.หากสั่งสมบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา