โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐเกาหลี Korean Study Fair in Secondary and Universities in Thailand | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐเกาหลี Korean Study Fair in Secondary and Universities in Thailand

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจาก ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korea Korean Education Center: KEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเรื่องจัดงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2566 (Korean Study Fair in Secondary and Universities in Thailand) ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566- 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ทางฝ่ายเกาหลีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 10 แห่ง ผู้สนใจจัดกิจกรรมดังกล่าว : ดาวน์โหลดใบสมัคร

และขอความกรุณาส่งใบสมัครมายังกอการต่งประเทศ หรือทางอีเมล์ prowpo@kku.ac.th ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 66 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลแจ้ง อว. ในลำดับถัดไป

เอกสารเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา