โลโก้เว็บไซต์ โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กำหนดจัดโครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีการชดเชยในปริมาณน้อยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ ได้ศึกษามาพัฒนาและประยุกด์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป 

เกณฑ์การแข่งขัน:

 1. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าแข่งขันเป็นเยาวชนไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 2. ส่งผลงานเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละไม่เกิน 5 คน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน เป็นแอพพลิเคชั่นแบบ Web Base และสามารถแสดงผลได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
  เกณฑ์การพิจารณา:
 4. ความครบถ้วนของแอพลิเคชั่นในการทำงาน เช่น การซื้อ ขาย โอน ชดเชย คาร์บอนเครดิต
 5. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน หรือ User Friendly
 6. รูปแบบ ภาพลักษณ์ของ แอพพลิเคชั่น สามารถรองรับการแสดงผลได้บนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  การรับสมัครและส่งผลงาน: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ลิงก์ https://forms.gle/aeVwUih5FjbouY5W9
  โดยถือจากเวลาที่ระบบรับข้อมูลเป็นสำคัญ

  รางวัลทุนการศึกษา
 8. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท
 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 11. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท
 12. รางวัลปลอบใจ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โทร. คุณกรวิชญ์ 091-804-6643 และคุณอังศนา 084-938-3057

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา