โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ด้วยธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 เพื่อประกวด ค้นหานักศึกษาที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนา    เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เมื่อได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมจำหน่ายแล้ว ธนาคารออมสิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจำลองให้กับนักศึกษา ให้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และจะมีการ พัฒนาทักษาในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับไป ภายใต้กิจกรรมประกวด Smart Start Idea ซึ่งผู้ที่สมัครมีสิทธิ์ส่งประกวดระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 1.25 ล้านบาท และ กิจกรรมประกวด smart startup companies รวมประมาณ 30 ทีม ไม่เกินทีมละ 200,000 บาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา