โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดโครงการ “ส่งเสริมนักศึกษาเข้าการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

          ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นตัวแทนลงขันแข่งหมวดทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทการผลิตซาลาเปาไส้หมู และการออกแบบอาหาร Fusion Food (คาว,หวาน) โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

          1. ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร  สีทอง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการประกวดอาหารฟิวชั่น

          2. ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิเดช  สิงห์หมี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันซาลาเปาไส้หมู

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา