โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’Day 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’Day 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 2 ก.พ. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนักวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงผลงานตลาดสินค้าและนวัตกรรม  ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’Day 2023 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โดยการจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

นิทรรศการ บานาน่าอัลตรา หวานน้อย อร่อยแน่ (BANANA ULTRA) (กล้วยตากปริมาณน้ำตาลต่ำด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิก) Banana Ultra (Low Sugar Content Solar Dried Banana Using Ultrasonic Technology) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างทางเลือกเพื่อสุขภาพ ที่ลดปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ลงได้ ถึงร้อยละ 43 จากกล้วยตากปกติที่มีน้ำตาลรีดิวซ์สูงถึง 145-295 มิลลกรัมต่อ 100 กรัม โดยใช้เทคโนโลยีอัสตราโซนิกส์ จึงเป็น ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แก่ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมการบริโภคน้ำตาล มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถขยายกำลังการผลิตขึ้น 20 เท่า ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ ขนาด 225 ลิตร มีกำลังการผลิตที่ 4.8 ตัน ต่อเดือน (ผลิต 10 วัน/เดือน ต้นทุนการผลิตเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิมของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเพียง 6.19% เท่านั้น)

นิทรรศการ เซนเซโร่ เครื่องดื่มน้ำขิงสปาร์คกลิ้ง Zenzero : Ginger Sparkling Juice Beverage เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพชนิดสปาร์คกิ้งจากขิง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการสกัดน้ำขิง ผ่านขั้นตอนการหมักน้ำขิงสกัดกับจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีฟองแก๊สด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) แบบ Natural carbonation มีกลิ่นรสของขิง ไม่มีแอลกอฮอล์ รสชาติและฟองนุ่มละมุน ไม่แต่งสี กลิ่นและรสสังเคราะห์ปราศจากสารกันเสีย พร้อมคุณสมบัติสาระสำคัญที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

 

ขอบคุณภาพจาก Innovative house Shift & Go beyond Boundaries / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม / สำนักงานวิจัยแห่งชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา