โลโก้เว็บไซต์ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

! ขอความร่วมมือ ! 

คณาจารย์ประจำ และข้าราชการทุกหน่วยงาน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

** วันที่ 27 มกราคม 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) **

** วันที่ 31 มกราคม 2566 (เลือกตั้งทั่วไป)**

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ 6 จังหวัด


รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ตามประกาศด้านล่างนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา