โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ประชาสัมพันธ์บุคลากรข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่งมายังงานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ops.go.th/th/personnel-download/item/7970-2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา