โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุบิน ใจทา ดร.ภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้เข้าพบหารือความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนให้มีอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม:Fanpageออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา