โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมประเมินการบริหารงานและความโปร่งใส ของผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมประเมินการบริหารงานและความโปร่งใส ของผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ (ITA) ขอเชิญชวนบุคคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมประเมินการบริหารงานและความโปร่งใส ของผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 ทางลิงก์ https://forms.office.com/r/JuByK92wgK

ข้อมูลผู้ประเมินจะถือเป็นความลับทุกประการ ขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา