โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ากิจกรรม MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์แบบมือโปร เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความสุก...ไปสู่ความสำเร็จ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ากิจกรรม MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์แบบมือโปร เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความสุก...ไปสู่ความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดและคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และสินค้า และการทดสอบตลาด เพื่อเป็นต้นแบบระบบนิเวศน์เศรษฐกิจมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์แบบมือโปร เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความสุก...ไปสู่ความสำเร็จ

เปิดรับสมัคร

 • กล่มเป้าหมาย
 • เกษตรกรชาวสวนมะม่วง
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Gen / Young Gen)
 • เกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มแม่บ้าน
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • นักเรียน / นักศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป
 • ผลิตภัณฑ์และสินค้า และทดสอบตลาด เพื่อเป็นต้นแบบระบบนิเวศน์เศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการคัดเลือก จะได้รับ
 • งบประมาณในการพัฒนาโครงการ 50,000 บาท
 • พัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์ / องค์ความรู้ในการผลิต /ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ Prototype
 • การทดสอบตลาด / Business Matching
 • รูปแบบของโมเดลธุรกิจ (Business Model)
 • ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวซาญด้านการตลาด จัดการธุรกิจ
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการสร้างแบรนด์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/6139072 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Line คลิก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา