โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมประกาดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมประกาดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อุทยานวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ "ประกาดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม สร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1 ) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเขตภาคเหนือ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทย
2) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น โดยมีการออกจำหน่ายหรือมียอดขายแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้ชนะในระดับภูมิภาค 5 ราย จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งชันในระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
 
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://regional.nia.or.t ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2565 หรือติดต่อผู้ประสานงาน นายวรุฒิ กงนะ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 06 3351 8385 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา