โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon  จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หัวข้อ "แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น" ผ่านทางออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ http://gspa.nida.ac.th/th/qs96 รับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์ หมายเลข โทรศัพท์ 08 7512 5999 หรือที่อีเมล์ gspa.edu@nida.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา