โลโก้เว็บไซต์ กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี "แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" เริ่มสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอเชิญนิสิตที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเข้าประกวด และผลงานชิ้นนั้นจะต้องไม่ผ่านการนำเสนอ หรือส่งผลงานเข้าประกวด ณ ที่ใดมาก่อนผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่
  • ประเภทระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
  • ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
  • ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ม.4- ม.6) และอาชีวศึกษา
  • ประเภทอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)
สำหรับประเภทศิลปกรรม ที่จะส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานสร้างสรรค์ ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ภาพเขียนภาพวาดลายเส้น และภาพระบายสี 
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565
  • ส่งผลงานประกวด วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 26 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง โทร 02 565 8472 พันเอก ชนินทร์ ขาวรัตน์ โทรศัพท์ 08 6888 2677 หรือ นาวาอากาศโทหญิง อารียา พรหมแก้ว โทรศัพท์ 09 6756 4151 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา