โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงานสัตวบาล ประจำฟาร์มสุกร หลาอัตรา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงานสัตวบาล ประจำฟาร์มสุกร หลาอัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มกราคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงานสัตวบาล ประจำฟาร์มสุกร หลาอัตรา 
ติดต่อรับสมัครงาน โทร 02 361 4041 หรือ 088 002 4878 Emai: veerayuth.c@td-mark.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา